Què és la VideoActa i per què és important per les entitats i ajuntaments

VideoActa

Què és una Videoacta?

Antecendents

Abans de l’aparició de la VideoActa, les deliberacions realitzades en les sessions  plenàries, així com els acords adoptats, eren transcrites. El fet de realitzar-lo manualment implicava un llarg procés degut al temps de dedicació, i delicat, ja que la transparència en el document era un element indispensable i en alguns cassos no es podien reflexar certs aspectes del discurs polític (to, intenció, gestos, etc.)

 

video acta antecedentes
Anteriorment, l’acta municipal implicava un laboriòs treball documental on es perdia part del discurs polític

 

Amb l’objectiu d’optimitzar aquest ardu procés documental, s’introdueix el vídeo en la gestió de l’Acta i finalment apareix la solució de VideoActa, el sistema de gestió documental que implica una evolució per la transformació digital de les entitats i un estalvi eficient de temps i costos.

 

La VideoActa avui en dia

 

La Videoacta és el sistema de gestió documental que permet elaborar i gestionar les actes i els vídeos de les sessions celebrades a l’entitat. A més de la documentació, també s’integra el vídeo de la sessió plenària i es posa a disposició dels integrants per a la seva consulta i posterior publicació. Finalment, la VideoActa inlou la signatura digital amb plena validesa legal per donar fe de la sessió realitzada.

 

Sistema integral d’Àudio Vídeo Acta de eCityclic

 

Beneficis i avantatges de la VideoActa

Amb el sistema de VideoActa podem trobar diversos aventatges:

  • Fàcil elaboració i gestió de la documentació de les sessions.
  • Estalvi de temps i costos econòmics.
  • Foment de la transparència. La ciutadania pot veure el ple municipal per veure les decisions que es prenen des dels càrrecs públics.
  • Signatura digital amb plena validesa legal.
  • Flexibilitat pels asistents. La VideoActa ha fomentat l’aparició de nous formats de celebració de sessions, com el Ple Telemàtic i el Ple Híbrid.

Totes aquests aventatges es tradueixen en beneficis pels usuaris, tant els assistents, com la ciutadania:

  • Optimització del temps i esforç per part dels secretaris.
  • Major facilitat per organitzar i redactar els continguts pels departaments de premsa.
  • Accés total per el coneixement de les mesures que es prenen en les sessions per la ciutadania.

¿Cóm aconseguir una solució de VideoActa?

Avui en dia hi ha diferents proveïdors en el mercat que ofereixen la solució de VideoActa. No obstant, nosaltres recomanem el sistema integral d’Àudio Video Acta d‘eCityclic per la seva facilitat d’ús i la robustesa del sistema, juntament amb l’integració de la nostra solució de grabació i retransmissió automàtica IOn Technology.

Videoacta