L’Ajuntament de Sesenya fa servir la solució IOn Technology per la gravació i retransmissió dels plens municipals

IOn Technology en el Ayto de Seseña

Gràcies a la solució d’IOn Technology, l’Ajuntament de Sesenya ja pot gravar i retransmetre les seves sessions plenàries de manera automàtica. Gràcies al format de Plens Híbrids, els regidors poden participar en el ple de manera semipresencial, tant telemàticament per videoconferència, com presencialment en la sala d’actes de forma simultània. Per dur a terme la gravació, en l’ajuntament s’ha instal·lat una càmera per al pla general i s’ha integrat un sistema de debat digital on cada ponent podrà intervenir durant la sessió.

 

IOn
Sistema de debat digital per les intervencions

 

Solució de gravació automàtica IOn Technology

La solució IOn grava i retransmet automàticament la sessió plenària a partir de les interaccions dels ponents, sense necessitat d’un equip de producció que s’encarregui de la realització. Per aconseguir una realització desatesa, IOn efonca el punt d’atenció principal a partir del ponent que estigui intervenint en cada moment, tant si hi són presencialment a l’Ajuntament, com si estan participant de forma telemàtica. Paral·lelament, la solució transmet en directe el transcurs de tota la sessió plenària al canal de Youtube de l’Ayuntament de Sesenya.

Gràcies a la plataforma de Vídeo Actes, es possible indexar les intervencions de la sessió i punts a l’ordre del dia, tot amb firma digital i plena validesa legal.

 


Més entrades sobre IOn Technology: