Emissió en streaming dels plens de Rubí gràcies al sistema IOn

Emissió en streaming dels plens de Rubí gràcies al sistema IOn

Els ajuntaments de Rubí ha integrat a les seves sales de plens municipals la tecnologia iOn per gravar i retransmetre en directe els seus plens. L’accés a la informació de les administracions públiques és una exigència dels ciutadans cada vegada més generalitzada. La transparència de la gestió i el foment de la participació s’han convertit en una prioritat per a molts governs municipals. En aquest sentit, la tecnologia iOn permet la producció audiovisual dels plens municipals, la seva emissió per streaming i el seu enregistrament per a les actes en format digital amb plena validesa legal.